Polityka Prywatności

WPROWADZENIE

W niniejszym dokumencie przedstawimy Tobie wszystkie niezbędne informacje na temat:

 • Kim jesteśmy i czym się zajmujemy.
 • Jakie dane osobowe gromadzimy.
 • Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.
 • Czy udostępniamy dane osobom 3cim, czy profilujemy dane osobowe, czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Jak chronimy Twoje dane osobowe.
 • Poinformujemy Cię o Twoich prawach.
 • Poinformujemy Cię o Cookies.

§

1. Administratorem danych

osobowych jest Future Medicine sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

1.1. Dane teleadresowe:

Adres: ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, NIP: 7252327098

E-mail: milosz.kuswik@e-medycy.pl

Telefon +48 601 580 426

1.2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail.

1.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail, podane w niniejszym ustępie.

§

2. Administrator wyznaczył

następujące zbiory przetwarzanych danych:

 • newsletter – dane osobowe subskrybentów,
 • sprzedaż swoich produktów – dane osobowe kupujących,
 • faktury – dane osobowe klientów,
 • telefon firmowy – dane osobowe w książce kontaktów,
 • poczta e-mail – dane osobowe w ramach korespondencji,
 • współpracownicy – dane osobowe związane z zatrudnieniem,
 • umowy – dane osobowe zawarte w umowach.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • e-mail
 • numer PESEL
 • data urodzenia

§

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.1 Podstawą prawną jest również Twoja zgoda, którą wyraziłeś podczas jednej
z czynności, zaznaczając stosownej treści checkboxy:

 • kontakt przez formularz kontaktowy na stronach serwisu e-medycy.pl,
 • formularz zamówienia.

3.2 Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia umowy i jej realizacji,
 • wystawienia faktur,
 • sprzedaży produktów,
 • obsługi reklamacji,
 • kontaktu z klientami,
 • zapis do newslettera.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3.3 Użytkownik serwisu podaje swoje dane dobrowolnie. 

§

4. Czas przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez firmę działalności, chyba że wcześniej firma otrzyma decyzję o usunięciu danych z bazy.

4.1. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4.2. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

§

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych.

5.1 Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, które pośredniczą przy zawarciu umowy i jej realizacji.

5.2 Administrator nie profiluje danych osobowych.

5.3 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem może być obszar USA, która współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatność, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Sytuacje te dotyczą migracji danych na serwery dedykowane poza EOG lub przetwarzania danych w celach marketingowych (zwykle systemy mailingowe do wysyłki newslettera).

§

6. Dane będą przechowywane

na serwerach znajdujących się w Polsce oraz w przypadku wysyłki newslettera przy użyciu systemu MailPoet – na terenie Francji czyli w Uni Europejskiej lub MailChimp – na terenie USA. Usługodawcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

6.1. Hostingodawca, któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zapewnia, że wszystkie centra danych, z których korzysta, to profesjonalnie przygotowane obiekty. W każdym z nich znajdują się środki ochrony przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych, w tym:

 • Systemy antywłamaniowe.
 • Bariery fizyczne i optyczne.
 • Monitoring.
 • Systemy kontroli dostępu.
 • Brak możliwości przebywania osób trzecich.
 • Każde centrum danych zabezpieczone jest przed skutkami przerw w zasilaniu poprzez stosowanie min. dwóch niezależnych źródeł zasilania, w tym jednego opartego o agregaty prądotwórcze i systemy podtrzymania napięcia UPS.
 • W obiektach są stosowane mechanizmy ochrony przeciwpożarowej przystosowane do gaszenia urządzeń pod napięciem.

6.2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami podczas przetwarzania danych osobowych na stanowiskach pracy.

§

7. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

7.1. Masz prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

7.2. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora.

§

8. Pliki cookies to

małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

8.1. Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.

8.2. Konfigurację można zmienić korzystając z linków dla następujących przeglądarek:

INFORMACJA KOŃCOWA

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.