Nasi medycy

Fizjoterapeuta Bartosz Mitkowski

Bartosz Mitkowski

Magister Fizjoterapii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii, Polskiej Akademii Sportu (uzyskał dyplom instruktora rekreacji ruchowej- specjalność Pilates). Od 2017 roku jest w trakcie 4- letnich studiów osteopatii w Osteopathie Schule Deutschland (filia Niemieckiej Szkoły Osteopatii, OSD -Polska). Na co dzień zajmuje się rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi oraz uroginekologicznymi. W pracy, obok konwencjonalnych zabiegów z fizjoterapii, wykorzystuje USG oraz EMG. Za szczególny cel obrał sobie poszukiwanie nowych, skuteczniejszych sposobów leczenia schorzeń kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Prowadzi terapię indywidualną, gimnastykę korekcyjną oraz telerehabilitację. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, medycznym domu opieki oraz Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej.

Miłosz Kuświk

Miłosz Kuświk

Lekarz internista

Specjalista chorób wewnętrznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (rocznik 2012). Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych oraz obturacyjnego bezdechu sennego.

Aktualnie pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Członek: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem,Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Oddziałach Chorób Wewnętrznych, POZ, NPL, SOR, IP, ZRM.

Lekarz pediatra Elżbieta Moros

Elżbieta Moroz

Magister Fizjoterapii

Pediatra z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Akademie Medyczną w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziecięcym, neonatologicznym oraz na oddziale
chorób wewnętrznych. Pracowała w Pogotowiu Ratunkowym, Poradniach Rodzinnych oraz telemedycynie.
Zaprasza serdecznie do korzystania z telekonsultacji medycznych dla dzieci i dorosłych.
e-recepty, e-zwolnienia, e-zwolnienia dla opiekuna, e-skierowania, analiza badań laboratoryjnych.

Lekarz psychiatra Bogdan Latecki

Bogdan Latecki

Lekarz psychiatra

Jest lekarzem, specjalistą psychiatrą z ponad 30 – letnim doświadczeniem. Zajmuje się leczeniem osób dorosłych i młodzieży. Prowadzi terapie w języku polskim i angielskim.
Pracował w I Klinice Psychiatrycznej AM w Lodzi. Doświadczenie zdobywał też konsultując pacjentów psychogeriatrycznych, na oddziale internistycznym, w Klinice Ostrych Zatruć, przychodniach wojskowych, akademickich, w areszcie śledczym i jako biegły sadowy .
Przez ponad 20 lat przebywał w RPA, pracując początkowo w szpitalach klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Durbanie, potem prowadząc prywatna praktykę.

Wobec pacjentów stosuje zasadę, że leczenie powinno być dwutorowe: farmakoterapia (a w szpitalach także inne metody biologiczne) i psychoterapia. Proporcje mogą być różne ale tylko wyjątkowo jedno z nich będzie wystarczające.

Jeśli chodzi o farmakologię, stara się pomóc pacjentom zweryfikować niektóre mity, obawy lub niedokładne informacje dotyczące natury, szybkości działania, objawów ubocznych, wskazań i czasu trwania takiego leczenia. Zaczyna od stwierdzenia, że leczenie nie może być gorsze od choroby.
Psychoterapia jest mu bliska ze względu na zainteresowania literackie i filozoficzne. Przeszedł szkolenia w psychoterapii Eriksonowskiej, analizie transakcyjnej, terapii stanów ego, racjonalno– emotywnej terapii behawioralnej, logoterapii i innych. Ma podejście eklektyczne. Zajmuję się również terapią par i zaburzeń seksualnych. Ostatnio zainteresował się zastosowaniem terapii behawioralnej do leczenia bezsenności.
Występował na kongresach psychoterapeutycznych, psychiatrycznych i filozofii psychiatrii.

Lekarz internista Miriam Wilczyńska

Marzena Ocetek

Lekarz internista

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje w gabinecie POZ, zajmuje się prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej, leczeniem sezonowych infekcji a także prowadzeniem pacjentów z chorobami przewlekłymi min takimi jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby reumatologiczne oraz wiele innych.